Na podstawie stanowiska Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia oraz komunikatu Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 27 kwietnia br. informujemy, że egzaminy dyplomowe będą mogły być przeprowadzane począwszy od dnia 22 czerwca 2020 r.

Egzaminy te zostaną zorganizowane z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków ich przeprowadzenia oraz w sposób gwarantujący możliwe największe bezpieczeństwo zarówno członkom komisji dyplomowej, jak też dyplomantom.

Szczegółowy harmonogram egzaminów dyplomowych zostanie przekazany osobom zainteresowanym co najmniej na miesiąc przed ich przeprowadzeniem.

 

Dyrekcja Szkoły