Przypominamy o dokonywaniu wpłaty kwoty 140 zł za dożywianie w miesiącu październiku do dnia 10.10.2019 roku.

Odpłatności proszę dokonywać na specjalnie otwarty rachunek bankowy:

Santander Bank Polska
30 1090 2750 0000 0001 4335 7574

Odbiorca przelewu: Stowarzyszenie Muzyczne "Symfonia" przy ZPSM w Przemyślu

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasa, stopień, „opłata za wyżywienie”. ( Każde dziecko osobno )

Deklaracje złożone po terminie będą realizowane w najbliższym możliwym terminie o czym państwo zostaną poinformowani telefonicznie.

WAŻNE !!!

Na konto PBS Bank 20 8642 1155 2015 1501 0883 0001 Stowarzyszenia Muzycznego „Symfonia” przyjmowane są tylko darowizny na cele statutowe.