W związku z dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych 11 (piątek) oraz 14 (poniedziałek) października br. szkoła zapewnia opiekę nad dziećmi w świetlicy. W tych dniach nie będzie dożywiania.

Dyżury będą pełnić nauczyciele w piątek i poniedziałek w godzinach 6.30 - 16.00.