Od dwunastu lat, w ramach programu „Nie zagubić talentu”, samorząd województwa podkarpackiego, przyznaje stypendia i nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne.

Tegoroczna uroczysta gala odbyła się 27 września w Dębicy w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury „Mors”.
W uznaniu licznych i znaczących osiągnięć w dziedzinie muzyki, tańca, plastyki i recytacji Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał 32 stypendia artystyczne. W gronie najzdolniejszej młodzieży Podkarpacia znalazło się pięcioro uczniów naszej szkoły uhonorowanych stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne:

Kacper Batycki

Krzysztof Polnik

Martyna Glesman

Dobrosław Jabłoński

Jakub Komenda

Sukcesy uczniów nie byłyby możliwe bez ich ciężkiej pracy oraz zaangażowania pedagogów: pana Dariusza Baszaka, pana Sławomira Wilka, pana Leszka Suszyckiego, pana Wiesław Semkowa, pana Jacka Szotta, pana Franciszka Lotycza.

Gratulujemy stypendystom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięć uczniów, a zwłaszcza Rodzicom, Nauczycielom i Dyrekcji Szkoły.