• tytuł slidu 1
    tytuł slidu 1
  • tytuł slidu 3
    tytuł slidu 3
/*style="top: 8.8888888888889%; margin: 0 0.85470085470085%;*/

Aktualności

W dniu 1 października 2020 r. o godz. 17.00 w Sali Lustrzanej odbędzie się spotkanie Rady Rodziców oraz Trójek Klasowych poszczególnych klas z Dyrekcją. W trakcie zebrania będą poruszane sprawy bieżące, istotne z punktu widzenia organizacji pracy szkoły w obecnej sytuacji oraz w związku z planowaną termomodernizacją. Spotkanie ma charakter "otwarty", wobec czego zapraszamy wszystkich rodziców.

Z poważaniem
Rada Rodziców

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE UCZNIÓW ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH W PRZEMYŚLU

Rada Rodziców składa podziękowanie za dokonane wpłaty środków finansowych, pozwalających na działalność rady, polegającej m.in. na wspieraniu relacji statutowych zadań Szkoły. Pragniemy zapewnić, że wzorem lat ubiegłych, całość zgromadzonych środków (nie tylko tych pochodzących ze składek), w różnej formie trafi do wszystkich uczniów.

Jednocześnie zapraszamy do współpracy rodziców i opiekunów mających dobre pomysły, rady i uwagi oraz każdego, kto jest gotów działać na rzecz młodych ludzi kształcących się w naszej szkole.

Uprzejmie informujemy, że loginy i hasła do dziennika elektronicznego Mobireg dla uczniów klas pierwszych szkół popołudniowych oraz dla ich Rodziców, można odebrać codziennie w godzinach 8.00 - 16.00 w sekretariacie szkoły.

W dniu 18 września 2020 r., w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezydenta Miasta Przemyśla dla wybitnie uzdolnionej młodzieży. W gronie wyróżnionych znalazło się 19 uczniów naszej szkoły, którzy z rąk Prezydenta Miasta pana Wojciecha Bakuna mieli zaszczyt odebrać stypendia.

Uprzejmie informujemy, że dnia 9 września br. (środa) o godz. 17.00 odbędą się spotkania Rodziców z Wychowawcami poszczególnych klas Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st.

W tym samym dniu o godz. 18.00 w Sali Lustrzanej odbędzie się natomiast ogólne spotkanie Dyrekcji szkoły z Rodzicami uczniów wszystkich szkół.

W związku z licznymi głosami uczniów, rodziców, a także nauczycieli o trudnościach jakie mają uczniowie z pogodzeniem planów zajęć w swoich szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych z planem zajęć w naszej szkole, dokonana została korekta w podziale godzin dla uczniów PSM I st. i PSM II st. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Szanowni Państwo!

Drodzy Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice!

W niecodziennych okolicznościach i odmiennej niż tradycja nakazuje formie, pragnę skierować do Państwa słowa z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2020/2021.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z aktualnym podziałem godzin na rok szkolny 2020/2021.