Dożywianie

Informujemy zainteresowanych Rodziców, że od października 2022 r. rozpoczęliśmy organizację dożywiania w szkole. Cena jednodaniowego, gorącego posiłku, wydawanego w szkole, przygotowanego przez firmę cateringową „Kuchnia Marysi” wynosi 12,50 zł. 

Kwota wyżywienia za styczeń 2023 r. wynosi:

Klasy 1 – 5 OSM I st. płacą 72 zł.

Klasy 6 OSM I st. i klasy I – V OSM II st. płacą 69,50 zł

Uczniowie rozpoczynający dożywianie w miesiącu styczniu płacą 132 zł.

Rodzice, których dzieci były nieobecne w szkole i zostało to zgłoszone proszeni są o kontakt w godz. 8.00 – 13.00 pod nr tel. 16 678 37 66

Wpłaty za styczeń prosimy dokonywać na konto zamieszczone w deklaracji do dnia 20 grudnia 2022 r.

W sprawach związanych z dożywianiem uczniów prosimy kontaktować się za pomocą adresu mailowego: obiady@muzyk.edu.pl oraz telefonicznie w godz. 8.00 – 13.00 pod numerem 16 678 37 66.

Substancje alergizujące – pobierz

Skip to content