Akcja „Dzieci uczą rodziców”

Przed feriami uczniowie klas I-III uczestniczyli w pogadankach na temat bezpieczeństwa na feriach. Pogadanki były inspirowane prezentacją udostępnioną w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”. Na koniec zajęć dzieci wykonały prace plastyczne na temat „Bezpiecznych zabaw na śniegu”.

Akcja „Dzieci uczą rodziców” to comiesięczne lekcje podejmujące tematykę bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii. Organizatorem akcji jest Centrum Rozwoju Lokalnego.

Skip to content